Zometa (Zoledronic Acid) 4 mg

$180.00

Brand Name : Zometa
Composition : Zoledronic Acid 4 mg
Manufactured by : Novartis (Bangladesh) Ltd.
Form : Injection
Packing : 1 vial
Country Of Origin : Bangladesh

SKU: Zometa-Novartis-4mg Categories: , Tags: ,